Podlažie Priestor č. Typ Velkosť plochy (m2) Stav
1.N.P. 1.18. hyp.centrum 312,63 OBSADENÉ
1.N.P. 1.26. SHOWROOM 124 VOĽNÉ
1.N.P. 1.21,1.25 hyp.centrum 200,95 VOĽNÉ
2.N.P. 2.01. kancelárie 846,15 OBSADENÉ
3.N.P. 3.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
4.N.P. 4.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
5.N.P. 5.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
6.N.P. 6.16b kancelárie 390,95 OBSADENÉ
7.N.P. 7.16b kancelárie 282,00 OBSADENÉ
7.N.P. 7.16a kancelárie 108,00 OBSADENÉ
8.N.P. 8.16b kancelárie 390,95 OBSADENÉ
9.N.P. 9.16a kancelárie 390,95 OBSADENÉ
10.N.P. 10.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
11.N.P. 11.16. kancelárie 124,50 OBSADENÉ
11.N.P. 11.16b kancelárie 178,51 VOĽNÉ
11.N.P. 11.16c kancelárie 87,94 OBSADENÉ
12.N.P. 12.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
13.N.P. 13.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
14.N.P. 14.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
15.N.P. 15.16. kancelárie 390,95 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16e serverovňa 02 31,12 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16. serverovňa 28 OBSADENÉ
16.N.P.   kancelárie 128 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16c kancelárie 95 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16d kancelárie 109 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16b kancelárie 91 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16c kancelárie 26 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16d kancelárie 105,45 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16e kancelárie 97 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16f kancelárie 25 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16g kancelárie 24 OBSADENÉ
18.N.P. 18.16 kancelárie 390,95 OBSADENÉ
Europa Business Lounge
19.N.P. Office 1 kancelárie 20 OBSADENÉ
19.N.P. Office 2 kancelárie 20m2 OBSADENÉ
19.N.P. Office 3 kancelárie 34m2 OBSADENÉ
19.N.P. Meeting room 1 kapacita: 14 – 16 osôb krátkodobý/hodinový prenájom
20.N.P. Office 4 kancelárie 16 OBSADENÉ
20.N.P. Office 5 kancelárie 52 OBSADENÉ
20.N.P. Office 6 kancelárie 20 OBSADENÉ
20.N.P. Office 7 kancelárie 20 OBSADENÉ
20.N.P. Office 8 kancelárie 34 OBSADENÉ
20.N.P. Meeting room 2 kapacita: 6 - 8 osôb krátkodobý/hodinový prenájom
- - - -
  0.23 sklad 18 OBSADENÉ
  0.24 serverovňa 19,95 OBSADENÉ
  0.24 serverovňa 6 OBSADENÉ