Prenajímateľná plocha 8100m2

Kancelárske priestory, kongresové centrum...

Poschodie číslo:

Pôdorysy podlaží:

  • 1. strážené podzemné parkovisko pre nájomcov kapacita 120 parkovacích miest
  • 1. NP vstupné priestory, recepcia komerčne prenajímateľné plochy prepojené s obchodno-zábavným centrom ESC
  • 2. - 20. NP kancelárska plocha s možnosťou členenia na úseky
  • 21. - 22. NP technické a technologické zariadenie budovy
Zoznam podlaží
Legenda

Voľné
Obsadené